And Olsun ki Biz Her Ümmete: Allah'a Kulluk Edin ve Tağuttan Kaçının
Diye Bir Elçi Gönderdik (16/Nahl,36)
Youtube'da Biz Facebook'da Biz Twitter'da Biz RSS
SİYER DERSLERİ
SİYER DERSLERİ
MÜHİM NOTLAR
MÜHİM NOTLAR
HİKMET DAMLALARI
HİKMET DAMLALARI
DAVET FIKHI
DAVET FIKHI
ESMA-İ HÜSNA
ESMA-İ HÜSNA
HABER VE DUYURULAR
TEVHİD DERSLERİ
EN YENİ VİDEOLAR
KAHROLSUN CEHENNEM K...
KAHROLSUN CEHENNEM K...
KAHROLSUN CEHENNEM K...
EN YENİ DERSLER
KAHROLSUN CEHENNEM K...
KAHROLSUN CEHENNEM K...
KAHROLSUN CEHENNEM K...

Kitaplar


Müslümanların Birbirlerine Karşı Sorumulukları

Allah (ac) müminleri iman bağıyla birbirlerine kardeş kılmıştır. Bu kardeşlik müminler için büyük bir nimet ve rahmettir. Aynı zamanda bu nimet kimsenin kendi şahsi çabalarıyla elde edemeyeceği değerde ve cesamettedir.

Allah'a Adanmış Gençlikler

Bugünün gençliğinin dünün gençliğinden bu anlamda hiçbir farkı yoktur. Onların cehd ve gayretlerini misli ile mükâfatlandıran Allah subhanehu ve teâlâ, bugünün gençlerine de lütufta bulunacaktır. Yeter ki O'na subhanehu ve teâlâ dayanıp, izlenmesi gereken menheci izlesinler.

Tüm Rasullerin Ortak Daveti

Tüm Rasullerin Ortak Davetidir, La İlahe İllallah. Kavimleri Müslüman ve kafir diye ayıran, insanların dünya ve ahirette varacakları sonun belirleyicisidir bu kelime... Bu kelimedir baba ile oğlu karşı karşıya getiren, tarih sayfalarında...

Güncel İtikad Meseleleri

26 Zilhicce 1429 (24 aralık 2008) tarihinde elime bir risale geçti. Bu risale bazı insanların belli bir fikre karşı kaleme aldığı ve özellikle muayyen tekfir, tekfirin engelleri, kimin tekfire müstehak olduğu; tağuti düzenlerde askerlik, okul ve memurluk gibi günümüzde çok tartışılan meseleler hususunda, muasır âlimlerin görüşlerini beyan etmekteydi.

Akaid Dersleri

Bunların yanında, konuyla ilgili yazan bir kısım tevhidi yazarın, bizim coğrafyamızda yaşamamaları ve bizim şartlarımızdaki bazı itikadi problemleri bilmiyor olmaları sebebiyle, yanlış görüşler ortaya koymaları vb. İşte bu ve benzeri sebepler nedeniyle elinizdeki kitabı yazma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

İhtilaf Fıkhı

İhtilafın çeşitlerini, fıkhını ve adabını bilmemek ya ifratın ya da tefritin pençesine düşürür insanı. Bu iki durum da, şeytanın kuldan elde etmek istediği paydır. Çünkü ifrat ve tefritle beraber doğru bir din tasavvuru, buna bağlı olarak da sahih amel mümkün değildir.

Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları

Emire olan ihtiyaç/zorunluluk ve ümmet hayatındaki önemi sadece belli bir alana sıkıştırılamaz. Bu, esasen hayatımızın hemen hemen bütün alanlarını içine alan mühim bir meseledir.

Müslümanların Allah'a Karşı Sorumlulukları

Sözünü edeceğimiz görev ve sorumlulukların bilinmesine bir mücahidin ne ölçüde ihtiyacı varsa şüphesiz ki Müslüman bir adamının, ilim talebesinin ya da herhangi bir Müslümanın da en az bu ölçüde bunları bilmeye ihtiyacı vardır.

Ramazan Mektubu

Ramazan bir fırsattır… Rabbi'mizin geçen günleri af, gelecek günleri takva azığıyla süslemek istediği büyük bir nimet… 'Annemizin bizi doğruduğu gün gibi' tertemiz olma fırsatını, senede bir defa gelen, belki de fani olan nefisler için son kez gelen bir fırsat… Cehennemin ateşi seni telaşlandırıyor, uykularını kaçırıyorsa, bu son fırsatı sakın kaçırma!